O nás

Zajímá Vás, jak pracujeme a jaké jsou naše závazky vůči našim pacientům?

O Vaše zubní zdraví pečujeme v souladu se současným moderním lékařským poznáním a Vaším zdravotním stavem.

Ošetřující tým

MUDr. Jana Palátová, zubní lékařka

O zubní zdraví svých pacientů se svědomitě stará již více jak 20 let. Je jednatelem společnosti SIMA DENT s.r.o. a zároveň ošetřujícím lékařem.

Eva Sochorová, zubní instrumentářka

Získáním specializace Zubní instrumentářka se jí splnilo přání pracovat v zubní ordinaci. Ochota učit se novým věcem a  pečlivost ji činí nepostradatelnou součástí týmu. Její vstřícné jednání, empatii i trpělivost oceníte v komunikaci osobní i telefonické.

Vítězslava Hanáčková, zubní instrumentářka

Má již dlouholeté zkušenosti ve zdravotnictví. Její první vystudovanou odborností je farmaceutická laborantka. Dále aktivně rozšiřuje své znalosti účastí na odborných kurzech a seminářích v oboru stomatologie, lékárenství a homeopatie.

Naše povinnosti a závazky

Moderní péče v souladu se zájmy pacienta

Zubní ordinace SIMA DENT se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a platnými předpisy. Samozřejmostí je minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče.

Informovanost

S pacientem komunikujeme tak, aby všemu rozuměl. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném plánu a postupu,  o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámíme pacienta s jednotlivými variantami včetně finanční rozvahy.

Etické jednání

Zavazujeme se vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů.  S informacemi uloženými v dokumentaci je nakládáno dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými předpisy. V zubní ordinaci SIMA DENT dodržujeme etické zásady vztahu lékař/ pacient. Samozřejmostí je pro nás po ošetření poskytnuté zdravotní služby korektně zúčtovat.

Povinnosti  pacienta

  • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech, dlouhodobě užívaných lécích
  • dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů
  • v případě akutního onemocnění se přeobjednat (rýma, kašel, opar na obličeji a jiné akutní potíže)
  • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných zdravotních rizik
  • dodržovat navržený léčebný postup a dbát o vysoký standard domácí péče o zuby (ústní hygienu)
  • akceptovat preventivní prohlídky včetně dentální hygieny 1x ročně jako nezbytnou součást léčby.

Naše technologie

V moderní stomatologii jsou nezbytné technologie. Jsme vybaveni vším potřebným, abychom mohli zajistit kvalitní péči v oboru praktického zubního lékařství.

K desinfekci a čištění používáme produkty Schülke & Mayr, které splňují náročná kritéria evropských standardů a norem. Jsou zárukou dokonalé ochrany pacientů i personálu proti přenosu infekčních nákaz. Z přístrojů pak používáme horkovzdušný a parní sterilizátor, které zajistí nekompromisní hygienu i bezpečnost výkonu.

Vaše pohodlí při ošetření zajistí moderní stomatologická souprava KAVO ESTETICA E50, přesnost naší práce pak mimo jiné originální světelné koncovky včetně ultrazvuku.

O Vašem ústním zdraví Vás budeme informovat pomocí intraorální kamery.

Přesnou diagnostiku získáme pomocí intraorálního RTG a digitálního panoramatického rentgenu (OPG) Gendex.

Potřebují-li Vaše zuby endodontické ošetření (ošetření vnitřního prostoru zubu), jsme pro tento případ vybaveni speciálním přístrojem pro strojovou endodocii. Díky moderním technologiím můžeme pracovat kvalitně a efektivně.

Nejde ale jen o technologie. Základním předpokladem kvalitní léčby jsou zkušenosti a znalosti, na kterých naši práci stavíme.

Podporujeme vzdělávání

Na našem pracovišti jsme otevřeni předávání informací studentům zubního lékařství. Vítáme studenty zubního lékařství, kteří mají zájem o obor. Děkujeme našim pacientům, že s přítomností studentů zubního lékařství u výkonu souhlasí. Na výkonu se aktivně nepodílí, nicméně i pasivní účast je pro jejich profesní rozvoj nesmírně přínosná.